Word lid Bestel gratis

Vrijwilligers-participeren

Vrijwilligers participeren in zorg en volgen trainingen in veranderingen in de zorg

Lobby en invloed uitoefenen in de gemeente
Wat doet de gemeente, hoe werkt het lokaal bestuur en hoe zijn de rollen daar in verdeeld? Met wie heb je als belangenbehartiger/lobbyist te maken en hoe zorg je ervoor dat je meer invloed uit kunt oefenen en dat je wordt gehoord?

Van transitie naar transformatie (vervolg op ‘Van AWBZ naar WMO”)
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u uitvoerig over de veranderingen in de zorg. De zorg is ingrijpend veranderd. Een deel van de AWBZ is over gegaan naar de gemeente (WMO). Vrijwilligers van het Longfonds volgen ook op dit terrein de nieuwe ontwikkelingen  binnen de Zorgacademie. Belangrijk is te weten wat  deze veranderingen concreet betekent voor de mensen, die hier gebruik van maken. Gaat het daadwerkelijk anders? Wordt er een groter beroep gedaan op uw eigen netwerk? Is de zorg dichterbij. Wat gebeurt er na het overgangsjaar 2015?

Vrijwilligers van het Longfonds volgen regionale cursussen en trainingen om zo de belangen voor mensen met een longziekte en hun mantelzorgers goed te kunnen behartigen.
Het resultaat van deze trainingen is dat vrijwilligers meer kennis hebben over wat de gemeente doet en hoe deze functioneert en hoe zij kennis kunnen gebruiken om zelf hun beleidsopvattingen en belangen meer (en met gewenst effect) over het voetlicht brengen. Maar ook een concreet beeld hebben van alle veranderingen en wat dat voor onze achterban betekent.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.